Om Trafikkopplæring til Bil m/Henger - Klasse BE


LOADING

NYE REGLER på bil og henger
FRA 19. JANUAR 2013.


Etter at førerkortforskriften er endret i tråd med EUs 3. førerkortdirektiv, kan fire førerkortklasser være aktuelle når man vil trekke tilhenger med tillatt totalvekt over 750 kg etter bil i klasse B.
Her er en oversikt over samlet tillatt totalvekt for bil og tilhenger. Fører må selv regne dette ut ved å sjekke vognkortet i bilen på hvor mye bilen kan trekke. Regnestykket går alltid på tillatt totalvekt.

Klasse B
Samlet tillatt totalvekt for bil + tilhenger, må ikke overskride 3500 kg.

Klasse B kode 96

Samlet tillatt totalvekt for bil + for tilhenger, ligger i området 3501 – 4250 kg.

Klasse BE
Samlet tillatt totalvekt for bil + for tilhenger, ligger i området 4251 – 7000 kg.

Slik er opplæringen for B96:
Slik er opplæringen for Klasse BE:
Obligatorisk opplæring:

- Veildeningstime Trinn 2 (1t)
- Veiledningstime Trinn 3 (1t)
- Kurs i lastsikring (2t)
- Sikkerhetskurs på veg (3t)

Trinn 1:
Førerkort på bil.

Trinn 2:
Grunnleggende kjøretrening med tilhenger, til- og frakopling av tilhengeren, sikkerhetskontroll, tekniske øvelser og rygging.

Ved slutten av trinn 2 blir det innført obligatoriske veiledningstimer.

Trinn 3:

Kjøring i variert trafikk på en måte som gir god samhandling med annen trafikk, og vurderinger som må gjøres ved rygging og vending. Ved slutten av trinn 3 blir det innført obligatoriske veiledningstimer.

Trinn 4:
2 timer lastisikringskurs.
Kurset er felles for førerkortklasse BE, D1E, DE og T.
Det betyr at den som har gjennomført det, ikke behøver å ta opplæringen om igjen ved utvidelse til en av de nevnte klassene.

I trinn 4.2
3 timer sikkerhetskurs på veg.

Dersom du har førerkort for klasse C1, trenger du ikke ta lastsikringskurs.

Førerrett i klasse B kode 96 gis etter gjennomført opplæring og bestått, krever ikke førerprøve ved trafikkstasjonen.
Det utstedes nytt førerkort, med påført kode 96.


Klasse BE
Det vil gjelde de samme opplæringskravene som i klasse B kode 96, men det skal gjennomføres en praktisk førerprøve hos Statens vegvesen.
Nytt opplæringskrav i klasse BE fra dagens opplæring, er Sikkerhetskurs på vei.


Førerretten i klasse BE gir anledning til å kjøre kjøretøy i klasse B, med tilhenger begrenset av bilens godkjenning, angitt i vognkort.