Om trafikkopplæring til Minibuss - Førerkortklasse D1

Klasse D1 gjelder føring av motorvogn for persontransport med 9-16 passasjerplasser i tillegg til førerplassen. Minstealderen er 21 år. Motorvognen skal ha en lengde på ikke over 7,5 meter.

Klasse D1 gir også rett til å trekke tilhenger med tillatt totalvekt høyst 750 kg etter minibuss.


Nye regler fra 19. januar 2013:

Maksimal lengde for minibuss i førerkortsammenheng økes fra 7,5 til 8 meter. Denne utvidelsen vil gjelde også for de som tok førerkort for minibuss før de nye reglene trer i kraft.
Minstealderen for førerkort for minibuss (klasse D1 og D1E) blir fortsatt 21 år, men minstealderen er lavere hvis kandidaten gjennomfører obligatorisk yrkessjåførutdannelse.
Stacks Image 272
Telefon Edvardsen Trafikkskole Narvik
Når kvalitet og sikkerhet teller.
Vi hjelper deg på veien til førerkortet.

Tlf. 90 10 40 45
Tlf. 769 45300

Trafikkskolen ligger midt i Narviks Gate 2 - Dronningens gate 49, 2. etasje.
Samme plan som nordland folkeuniversitet.