Om trafikkopplæring til Minibuss m/Henger- Førerkortklasse D1E

Gjelder trekking av tilhenger med tillatt totalvekt over 750 kg.

Tilhengerens tillatte totalvekt må ikke overskride minibussens egenvekt med fører (75 kg) og samlede tillatte totalvekter for tilhenger og minibuss må ikke overskride 12.000 kg.
Før trekking må du alltid kontrollere minibussens vognkort for å finne ut hva som er bilens maksimale aktuelle totalvekt for tilhenger (tillatte hengervekt).
Denne vekten skal ikke overskrides uansett hvilke førerkortklasser du har.
Tilhengeren tillates ikke brukt til persontransport.

Tilhengerprøve for minibuss kan avlegges etter at du har bestått førerprøve i klasse D1.
Klasse B vil etter erverv av klasse D1E, bli utvidet til klasse BE.
Klasse D1E gir ikke klasse C1E, hvis du har klasse C1 eller C.

Ny regler fra 19. januar 2013:


Man har fjernet dagens regler om at tilhengerens tillatte totalvekt ikke må overskride minibussens egenvekt med fører (75 kg), og at samlede tillatte totalvekter for tilhenger og minibuss ikke må overskride 12.000 kg.
Som sjåfør er det tilstrekkelig for deg at du sjekker og følger det som er tillatt hengervekt og tillatt vogntogvekt i minibussens vognkort.

Alderskrav for D1E er 21 år.
Stacks Image 363
Telefon Edvardsen Trafikkskole Narvik
Når kvalitet og sikkerhet teller.
Vi hjelper deg på veien til førerkortet.

Tlf. 90 10 40 45
Tlf. 769 45300

Trafikkskolen ligger midt i Narviks Gate 2 - Dronningens gate 49, 2. etasje.
Samme plan som nordland folkeuniversitet.