Om Trafikkopplæring til Moped - Førerkort Klasse M16

Om Trafikkopplæring til Moped - Førerkort Klasse AM146
Det stilles krav om trafikalt grunnkurs før en kan begynne på mopedkurs.
Se info om
trafikalt grunnkurs om når du kan ta dette.
For å få førerkort for moped må du ha fylt 16 år.
Trafikkskolen godkjenner den praktiske ferdigheten din, mens en teoriprøve avlegges på trafikkstasjon .

Opplæringen

I tilegg til trafikalt grunnkurs er det praktisk obligatorisk kjøreopplæring. Hver enkelt elvev skal få minst 14 timers øvingskjøring med 2-hjuls moped.

Slik er opplæringen:

Trinn 1 - Trafikalt Grunnkurs


Trinn 2 - Grunnleggende kjøretøy- og kjørekompetanse:

Eleven skal ha minst 4 timers obligatorisk opplæring på avsperret område. Kunnskap om mopeden og øvelser som skal gi grunnleggende kjøreteknikk. Her øver du også på ferdigheter som for eksempel igangsetting, stans, giring og svinging.

Trinn 3 - Trafikal opplæring

Eleven skal ha minst 6 timers obligatorisk opplæring på veg. Kunnskap og ferdighet som er nødvendig for å kjøre i blandet trafikk. Her øver du på praktisk bruk av trafikkreglene. Hvor skal du plassere deg på veien, hvilken fart bruker du i ulike situasjoner og hvordan skal du bruke blikket for å komme trygt og effektivt frem .

Trinn 4 - Avsluttende opplæring

Eleven skal ha minst 4 timers obligatoriske timer undervisning, hvor av 3 timer er på veg. En time settes av til planlegging av en kjøretur og samtale etter praktisk trening. Handler om å forstå risiko i tafikken og hvordan du tenker og handler for å unngå farlige situasjoner.
Stacks Image 632
Stacks Image 579
Telefon Edvardsen Trafikkskole Narvik
Når kvalitet og sikkerhet teller.
Vi hjelper deg på veien til førerkortet.

Tlf. 90 10 40 45
Tlf. 769 45300

Trafikkskolen ligger midt i Narviks Gate 2 - Dronningens gate 49, 2. etasje.
Samme plan som nordland folkeuniversitet.


Bekledning

Skinnet du er utstyrt med fra naturen, er tynt og tåler dårlig at du sklir på asfalten.
Selv i 45 km/t kan du få betydelige skader hvis du kolliderer eller velter.
Derfor bør du bruke klær som beskytter hele kroppen. Armer og bein er spesielt utsatt. Godt fottøy og hansker er en god forsikring.
Hodet er en viktig kroppsdel. Det er påbudt med godkjent hjelm, og hjelmen fungerer dårlig hvis den henger på styret. Hvis hakeremmen er festet skikkelig, vil hjelmen holde seg på hodet til du får bruk for den.
Mopeden er liten og forsvinner ofte i trafikkbildet.
Bruk klær og hjelm med sterke farger, da kan de andre se deg bedre.