Om Etterutdanning for Yrkessjåfører

Tidsfrister for yrkessjåførbevis:

Oversikt over datoer for fornyelser av yrkessjåførkompetanse godstransport (lett lastebil/lastebil/vogntog)

Du som allerede har førerkort for lett lastebil eller lastebil/vogntog i dag, kan fortsette som yrkessjåfør for godstransport i noen år uten å ta noen form for utdanning ennå.
Men sjekk nedenfor hvor lenge dette varer før du også må ta din etterutdanning for å kunne fortsette i yrket. Utdanningstilbudene for etterutdanningen er ikke kommet på plass ennå, men trafikkskoler og bedrifter vil før 2011 komme med tilbud.
Går førerkortet ditt for lett lastebil/lastebil/vogntog ut:
Før 10. september 2008 Gå på trafikkstasjonen med helseattest og forny førerkortet slik du har gjort tidligere og i god tid før utløpsdatoen på kortet. Du vil da få førerkortklassene fornyet for 10 år, mens retten til å være yrkessjåfør utløper i 2016. I løpet av 2016 må du ta en 35 timers etterutdanning for å kunne fortsette som yrkessjåfør.
Mellom 10. september 2008 og 9. september 2009: Gå på trafikkstasjonen med helseattest og forny førerkortet slik du har gjort tidligere og i god tid før utløpsdatoen på kortet. Du vil da få førerkortklassene fornyet for 5 år, og retten til å være yrkessjåfør utløper samtidig med utløpsdatoen for det nye førerkortet.
Utløpsdatoen vil være en gang mellom 10. september 2013 og 10. september 2014. Før denne (nye) utløpsdatoen må du ta en 35 timers etterutdanning for å kunne fortsette som yrkessjåfør.
Mellom 10. september 2009 og 9. september 2012: Gå på trafikkstasjonen med en helseattest og forny førerkortet slik du har gjort tidligere. Vær ute i god tid før utløpsdatoen på kortet. På grunn av overgangsbestemmelser vil du ved denne fornyelsen få kortere gyldighetstid på førerkortet:
Vil du beholde din yrkessjåførkompetanse, settes ved denne fornyelsen utløpsdatoen for yrkessjåførkompetansen på førerkortet og ikke førerrettens utløpsdato. Førerretten din for 5 år ligger likevel registrert hos Statens vegvesen. Ved neste fornyelse vil de to utløpsdatoene da være synkronisert.
Yrkessjåførkompetansen må første gang fornyes innen utgangen av 2012 for de med førerkortutløp i periodene 10.09.- 31.12. 2009 og 01.01.2012-10.09.2012 utgangen av 2013 for de med førerkortutløp i 2010 utgangen av 2014 for de med førerkortutløp i 2011.
Før denne (nye)utløpsdatoen i 2012-2014 må du ta en 35 timers etterutdanning ved et godkjent lærested for å kunne fortsette som yrkessjåfør. Etter gjennomført kurs går du til trafikkstasjonen med en helseattest (lærestedet melder inn kurset) og fornyer førerkortet og retten til å være yrkessjåfør.
Vil du ikke beholde yrkessjåførkompetansen, kan du velge å få 5 år gyldighet på førerkortet og bare kjøre privat.
Mellom 10. september 2012 og 10. september 2016: Da må du i løpet av året før førerkortets utløpsdato ha gjennomført 35 timer etterutdanning ved et godkjent lærested for å kunne fortsette som yrkessjåfør. Etter gjennomført kurs går du til trafikkstasjonen med en helseattest (lærestedet melder inn kurset) og fornyer førerkortet og retten til å være yrkessjåfør.
Mellom 10. september 2016 og 31. desember 2016: Da må du i løpet av 2016 (før førerkortets utløpsdato) ha gjennomført 35 timer etterutdanning ved et godkjent lærested for å kunne fortsette som yrkessjåfør. Etter gjennomført kurs går du til trafikkstasjonen med en helseattest (lærestedet melder inn kurset) og fornyer førerkortet og retten til å være yrkessjåfør.
page1image28432
page1image28704
I løpet av 2017:
Da må du i løpet av 2015 ha gjennomført 35 timer etterutdanning ved et godkjent lærested for å kunne fortsette som yrkessjåfør. Etter gjennomført kurs går du til trafikkstasjonen med en helseattest (lærestedet melder inn kurset) og fornyer førerkortet og retten til å være yrkessjåfør.
I løpet av 2017:
Da må du i løpet av 2015 ha gjennomført 35 timer etterutdanning ved et godkjent lærested for å kunne fortsette som yrkessjåfør. Etter gjennomført kurs går du til trafikkstasjonen med en helseattest (lærestedet melder inn kurset) og fornyer førerkortet og retten til å være yrkessjåfør.
I løpet av 2018:
Da må du i løpet av 2016 ha gjennomført 35 timer etterutdanning ved et godkjent lærested for å kunne fortsette som yrkessjåfør. Etter gjennomført kurs går du til trafikkstasjonen med en helseattest (lærestedet melder inn kurset) og fornyer førerkortet og retten til å være yrkessjåfør.
Alle nye sjåfører etter nevnte datoer, må derimot ta grunnopplæring i tillegg til førerkort-opplæringen for å få et slikt kompetansebevis. Se nærmere beskrivelse av grunnopplæringenpå siden med innhold og omfang av yrkessjåføropplæringen.
Privatkjøring omfattes ikke av kravet. Her gjelder det kun å huske på å fornye førerkortet for de som bruker slike kjøretøy i privat sammenheng.
Godstransport
Oversikten over datoer for fornyelser av yrkessjåførkompetanse for godstransport er hentet fra:
Statens vegvesen. Dokumentet kan også lastes ned her.
Stacks Image 411
Telefon Edvardsen Trafikkskole Narvik
Når kvalitet og sikkerhet teller.
Vi hjelper deg på veien til førerkortet.

Tlf. 90 10 40 45
Tlf. 769 45300

Trafikkskolen ligger midt i Narviks Gate 2 - Dronningens gate 49, 2. etasje.
Samme plan som nordland folkeuniversitet.
Stacks Image 606
Stacks Image 643